พลาสติกย่อยสลายได้ในธรรมชาติ
Bio-Plas plus Co., Ltd.
Bio-Plas Plus หรือ BP+ เป็นบริษัทที่ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อจัดจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ (Poly Lactic Acid-PLA) ซึ่งเป็นพลาสติกที่ผลิตมาจากวัตถุดิบธรรมชาติ ได้แก่ ข้าวโพด มันสำปะหลัง เป็นต้น โดยย่อยสลายได้ในธรรมชาติ 100% ลดปัญหาการจัดการขยะในสิ่งแวดล้อม ลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก และช่วยเหลือเกษตรกรจากการซื้อผลผลิต

สินค้าแนะนำ

hiclipart03-500
BP+ พลาสติกที่ผลิตมาจากวัตถุดิบธรรมชาติ ย่อยสลายได้ในธรรมชาติ 100%
ทำไมถึงต้องเลือกเรา?
Bio-Plas plus Co., Ltd.
  • พลาสติกชีวภาพเป็นพลาสติกที่ผลิตขึ้นจากวัสดุธรรมชาติ
  • สามารถย่อยสลายได้ด้วยกระบวนการทางชีวภาพ
  • ลดปัญหาการจัดการขยะในสิ่งแวดล้อม ลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก
  • ช่วยเหลือเกษตรกรจากการซื้อผลผลิต
  • เมื่อย่อยสลายหมดแล้วจะได้เป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ และน้ำ ซึ่งพืชสามารถนำไปใช้ในการเจริญเติบโตและดำรงชีวิตได้

สินค้าตามหมวดหมู่

hiclipart03-500
BP+ พลาสติกที่ผลิตมาจากวัตถุดิบธรรมชาติ ย่อยสลายได้ในธรรมชาติ 100%

“ คุณเองก็มีส่วนช่วยโลกได้ ”

สนใจผลิตภัณฑ์ โทรหาเรานะคะ

061 994 4644

aeczane.com/viga-50000-geciktirici-sprey/